Ιστορία και όχι μόνο…

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on whatsapp
Share on skype
Ιστορία και όχι μόνο...

Η λέξη «Ιστορία» παράγεται από το αρχαίο ρήμα «οίδα», που σήμαινε «γνωρίζω».

Ιστορία, λοιπόν, σημαίνει Γνώση, αλλά όχι μια οποιαδήποτε γνώση.

Είναι συνείδηση, είναι συλλογική και ατομική αυτογνωσία, είναι αξία που περιέχει πρότυπα και διδακτικές εμπειρίες, θετικές και αρνητικές, οι οποίες οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας μιας κοινωνίας.

Για το λόγο αυτό η ιστορική μνήμη δεν είναι γνωστική πολυτέλεια και δεν αφορά μόνο τους ιστορικούς. Όποιος λαός ξεχνά την ιστορία του, δεν έχει μέλλον.

Η εκπομπή αυτή, μέσα από παρουσίαση ιστορικών γεγονότων, συνεντεύξεις με ενδιαφέροντες ανθρώπους, παρουσιάσεις βιβλίων και εκδηλώσεων, επετειακά αφιερώματα και πολύ καλή μουσική, στοχεύει στο να τροφοδοτεί τους ακροατές της με ιστορική γνώση και προβληματισμό στην κατάλληλη δόση και αναλογία ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την ερμηνεία του παρόντος και την πρόβλεψη του μέλλοντος.

Την εκπομπή θα επιμελείται το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας (ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ.).

Θα μεταδίδεται από τον syzefxi.gr κάθε 1η και 3η Κυριακή του μήνα 18:00-19:00.

Δείτε άλλες εκπομπές