24
Ώρες την ημέρα
7
Ημέρες την εβδομάδα
365
Ημέρες τον χρόνο

Το video της Εβδομάδας

#humanity